Блог школе Амајић

baner  os amajic

Имунизација

wpeuprava

Дуално образовање

dualno-baner

Школски документи

dokumenti

Савети психолога

psiholog

По њему носимо име

nikola

Facebook

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 015/ 7464 114

E-mail: osnteslavelikareka@gmail.com

Више информација>>>

Анкета

Да ли Вам се свиђа наш сајт?
 

Обавештење за родитеље и ученике о почетку школске године

У циљу примене Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 коју је донела Влада Републике Србије и ради обезбеђивања континуитета квалитетног образовања за све ученике, Министарство као надлежни државни орган за образовање и васпитање је припремило Стручно упутство.
Стручним упутством се ближе уређују начин планирања, организовања и остваривања образовно-васпитног рада основне школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања ( „Службени гласник РС“, бр.88/17, 27/18-др.закон, 10/19 и 6/20), Законом о основном образовању и васпитању ( „Службени гласник РС“,бр.55/13,101/17,27/18-др.закон и 10/19) и у складу са прописима којима се уређује план и програм наставе и учења, односно наставни план и програм у основном образовању и васпитању, Правилником о посебном програму образовања и васпитања, као и другим прописима којима се уређују специфични аспекти рада основне школе.
Стручно упутство предвиђа могућност примене једног од три различита модела наставе, у зависности од епидемиолошког стања у земљи, у појединим градовима и општинама. Обзиром да је у нашој општини епидемиолошка ситуација тренутно мирна, у Основној школи „Никола Тесла“ у Великој Реци школска година ће почети по првом моделу који подразумева:
Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – 1.модел
Школаска 2021/2022.година у складу са Календаром образовно-васпитног рада основне школе почиње 01.09.2021.године, образовно васпитни рад организује се непосредно у простору школе. У складу са тим за све ученике 1. и 2. циклуса обавезна настава, као и остали облици образовно-васпитног рада организују се према усвојеном распореду часова за све ученике у одељењу истовремено. Наставни час траје 45 минута. Свако одељење ( група ) има своју учионицу, током малих одмора нема промене учионице/кабинета, осим када је то неопходно због специфичности наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава.
Веома је важно, а ради обезбеђивања заштите здравља ученика и запослених, као и остваривања права ученика на образовање, да се школа приликом организације и реализације наставе у потпуности придржава актуелних препорука и мера надлежних институција и органа, као и да спроводи мере и стратегије за ублажавање ризика.
Напомињемо да настава почиње у 7:45 и да су сва одељења у првој смени.
СРЕЋАН ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ 2021/2022.ГОДИНЕ ЖЕЛИ ВАМ КОЛЕКТИВ ШКОЛЕ!

Велика Река

У дринској заравни, уз главни друм Турци су од Вољевчана отели најплоднију земљу, али по реци која се ту уливала у Дрину, оставили су назив селу, Велика Река. Велика Река данас броји око 472 становника, има осмогодишњу основну школу као и локални водовод. Од овог села почиње заправо Зворничко језеро и највећи туристички потенцијал општине Mали Зворник.