Информатор о раду

informator2

Блог школе Амајић

baner  os amajic

Имунизација

wpeuprava

Дуално образовање

dualno-baner

Школски документи

dokumenti

Савети психолога

psiholog

По њему носимо име

nikola

Facebook

Контактирајте нас

kontakt

Телефон: 015/ 7464 114

E-mail: osnteslavelikareka@gmail.com

Више информација>>>

Анкета

Да ли Вам се свиђа наш сајт?
 

Школски документи

Статути

Статут школе

Програми

Школски програм

Планови рада

Развојни план

Годишњи план рада школе, школска 2023/2024. година

Годишњи план рада са одлуком, школска 2022/2023. година

Годишњи план рада школе, школска 2021/2022. година

Годишњи план рада школе, школска 2020/2021. година

Годишњи план рада школе, школска 2019/2020. година

Годишњи план рада школе, школска 2017/2018. година

Годишњи план рада школе, школска 2016/2017. година

Годишњи план рада школе, школска 2014/2015. година

План стручног усавршавања за школску 2015/2016. годину

Годишњи план рада библиотечке секције

Правилници

Правилник о дисциплинској одговорности

Правила о припреми електронског документа

Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује

Правилник о организацији и систематизацији послова

Одлука о усвајању правилника о похваљивању и награђивању ученикао похваљивању и награђивању ученика

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Одлука о усвајању правилника о награђивању запослених

Правилник о награђивању запослених

Правилник о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник о раду основне школе

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правила понашања у основној школи

Прaвилник o кaнцeлaриjскoм и aрхивскoм пoслoвaњу

Правилник о превентивним мерама

Правилник о заштити података о личности

Пословници

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду школског одбора

Пословник о раду ученичког парламента

Извештаји

Извештај о самовредновању 2023.

Извештај о раду директора I део, 2023/2024.

Извештај о раду директора школе  (период од 01.09.2022. до 28.08.2023.)

Извештај о раду школе са одлуком, школска 2021/2022. година

Извештај о раду директора са одлуком, школска 2021/2022. година

Извештај о раду школе, школска 2020/2021. година

Извештај о раду директора, фебруар-август 2021. година

Извештај о раду директора, март-август 2020. година

Извештај о раду школе, школска 2019/2020. година

Извештај о раду школе, школска 2018/2019. година

Извештај о полугодишњем раду школе, школска 2018/2019. година

Извештај о раду школе, школска 2016/2017. година

Извештај о рау школе, школска 2015/2016. година

Извештај о раду школе, школска 2014/2015. година

Извештај о раду директора, март-август 2015. године

Извештај о раду школе, септембар-децембар 2015. године

Заштита података о личности

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности

Успех ученика

Прво полугодиште школске 208/2019. године

Распоред писмених и контролних задатака

Школска 2023/2024. година, друго полугодиште, први циклус

Школска 2023/2024. година, друго полугодиште, други циклус

Школска 2023/2024. година, прво полугодиште, први циклус

Школска 2023/2024. година, прво полугодиште, други циклус

Распоред часова

Распоред часова, од 1. до 4. разреда, Велика Река, школска 2023/2024. година

Распоред часова, од 1. до 4. разреда, ИО Доња Трењица, школска 2023/2024. година

Распоред часова, од 1. до 4. разреда, ИО Цулине, школска 2023/2024. година

Распоред часова, од 1. до 4. разреда, ИО Амајић, школска 2023/2024. година

Распоред часова, од 5. до 8. разреда, Велика Река, школска 2023/2024. година

Распоред часова, од 5. до 8. разреда, ИО Амајић, школска 2023/2024. година

Дежурство

Распоред дежурства

Уџбеници

Списак изабраних уџбеника за школску 2022/2023. годину

Ритам радног дана

Школска 2023/2024. година

Запослени

Школска 2023/2024. година

Летопис

Летопис, школска 2022/2023. година

Летопис, школска 2021/2022. година

Летопис, школска 2020/2021. година

Летопис, школска 2019/2020. година

Стручно усавршавање

План стручног усавршавања за школску 2023/2024. годину

Полугодишњи извештај, школска 2018/2019. година

Екскурзије

Извештај - једнодневна екскурзија 2023.

Извештај - дводневна екскурзија 2023.

Јавне набавке

План јавних набавки за 2023. годину

План евакуације
 
 

 

Велика Река

У дринској заравни, уз главни друм Турци су од Вољевчана отели најплоднију земљу, али по реци која се ту уливала у Дрину, оставили су назив селу, Велика Река. Велика Река данас броји око 472 становника, има осмогодишњу основну школу као и локални водовод. Од овог села почиње заправо Зворничко језеро и највећи туристички потенцијал општине Mали Зворник.